top of page
Search
 • Writer's pictureNex Digitalmarketing

ความจริงที่หน้ากลัวเกี่ยวกับอาการปวดไหล่!่

Updated: Dec 21, 2020

กลางคืนนอนทับก็ปวดตัดขัดไปหมด หวีผมไม่ได้ ใส่เสื้อในก็ลำบาก กางแขนยกไหล่เหยียดไหล่ไม่สุดเคยเป็นกันไหม อาการเหล่านี้คือ อาการข้อไหล่ติดอาการไหล่ติดเกิดจากการหนาตัวและการหดรัดตึงของเยื่อหุ้มข้อไหล่นำไปสู่อาการปวดและไหล่ติดโดยทั่วไป

อาการจะมี 3 ระยะได้แก่

 • ระยะ1 อักเสบ จะมีอาการปวดเป็นหลัก กินเวลานาน 6 สัปดาห์ถึง 9 เดือน

 • ระยะ2 ติดขัด อาการปวดจะลดลง แต่ยังมีอยู่ และมีอาการติดขัดข้อไหล่ร่วมขยับลำบาก นานได้เป็นปี หรือมากกว่านั้น

 • ระยะ3 ฟื้นฟู อาการปวดและติดขัดลดลงขยับไหล่ได้ดีขึ้นเอง โดยใช้เวลาฟื้นฟูนาน 1-3ปี ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดอาการช่วงอายุ40-60ปี ที่ต้องดามแขนหรือพักใช้งานไหล่ ไม่ว่าจะเป็นกระดูกหักที่ไหล่ หรือแขน เส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดหรือภาวะstroke อัมพฤกษ์อัมพาต กระดูกทับเส้นบริเวณคอ รวมถึงช่วงพักฟื้นตัวหลังผ่าตัด เช่นเต้านม ไหล่ขวา ผ่าคอ มีโรคอื่นร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น เบาหวาน โรคไทรอยด์ วัณโรค Parkinson ‘s disease โรคทางหลอดเลือดหัวใจการลดปวด และทำให้ไหล่ขยับได้ดีขึ้น โดยมีวิธีการดังนี้

 • การทานยาลดการอักเสบ ลดปวด ยาคลายเส้น เป็นต้น

 • การประคบร้อนสลับเย็น บริเวณไหล่ นาน ครั้งละ10-15 นาที

 • การบริหาร และการกายภาพด้วยเครื่องมือ เช่น PMS , Laser , shockwave เป็นต้น

 • การฉีดยาสเตียรอยด์ ผสมยาชาที่ข้อไหล่(ไม่ควรฉีดบ่อย ปีหนึ่งไม่เกิน3-4ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 6สัปดาห์)

 • การฉีดsteriled water เข้าข้อไหล่เพื่อขยายเยื่อหุ้มข้อไหล

 • การดัดไหล่ด้วยการดมยาสลบ

 • การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง (น้อยรายที่จะได้ทำ)

 • แพทย์ทางเลือก ไม่ว่าจะฝังเข็ม หรือกระตุ้นไฟฟ้า

การรักษาหลักคือ การมุ่งเน้นลดอักเสบ บรรเทาปวด และทำให้กลับมาขยับไหล่ได้ดีในระยะเวลาที่เร็วขึ้น บางคนแม้ไม่รักษาก็หายเองได้แต่ใช้เวลาเป็นปี และช่วงมีอาการก็จะมีอาการปวด ติดขัดคอยรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน อย่านิ่งนอนใจ เป็นแล้วรักษาเร็ว หายเร็ว ชีวิตมีความสุข


หมอเดชวัศวร์คลินิกพร้อมให้คำปรึกษาและบริการ


12 views

Comments


bottom of page